Schade en nu?

 

Als u te maken krijgt met schade wilt u graag weten hoe nu verder?  Per schademelding kan de termijn en de benodigde informatie verschillen. Hieronder kunt u per schademelding bekijken welke informatie wij nodig hebben, hoe lang de afhandeling gemiddeld in beslag neemt en welke stappen u zelf kunt ondernemen.
 
 
 
 
 
 
 


Arbeidsongeschiktheid

Uw arbeidsongeschiktheid melden
Als u een zelfstandige ondernemer of DGA bent, dan verzekert u uw arbeidsongeschiktheid door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers (AOV).

Zo snel mogelijk melden
Bel onze schadeafdeling (071 - 405 16 40) zo snel mogelijk wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ziekte of een ongeval. Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij snel op de hoogte wordt gesteld. En dat u zich direct onder doktersbehandeling stelt. Dit is belangrijk omdat dan uw eigen risicoperiode gaat lopen. En de uitkering dus eerder in gaat.

Na de melding
Als uw arbeidsongeschiktheid is gemeld, krijgt u van de verzekeraar een behandelaar toegewezen. Die neemt contact met u op met uitleg over het vervolgtraject. De verzekeraar kan u ook vragen om een medische machtiging te verstrekken waarmee de arts van de verzekeraar informatie kan opvragen bij uw medisch specialist. Het kan ook zijn dat de verzekeraar u vraagt voor een medisch onderzoek, eventueel gekoppeld aan een arbeidsdeskundig onderzoek.

Onze taken
Wij controleren of alles goed verloopt en de uitkeringen snel en correct worden uitgekeerd. Door onze jarenlange ervaring en de vele contacten met verschillende verzekeraars kunnen wij makkelijk schakelen met verschillende afdelingen binnen de verzekeringsmaatschappij. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht. Wij geven u graag handige tips en advies. Ook kunnen wij nagaan of u in aanmerking komt voor vergoeding van medische kosten bij zorgverzekeraars.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een schade melden op de aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf
Als ondernemer kunt u met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat een van uw werknemers tijdens zijn werk schade heeft veroorzaakt bij uw cliënt. Ook kan het leveren van een gebrekkig product aansprakelijkheid tot gevolg hebben. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) beschermt u uw bedrijf tegen financiële aanspraken.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Eerst wordt beoordeeld of de vordering te maken heeft met de verzekerde hoedanigheid en of de veroorzaker is meeverzekerd op de polis. Als dat zo is, wordt de schade in behandeling genomen. Ook wordt er gekeken of er door de verzekerde verwijtbaar is gehandeld. Hou rekening met de volgende zaken:

 • U wordt verzocht om zaken in te leveren zoals overeenkomsten, leveringsvoorwaarden, foto's en nota’s die betrekking hebben op dit voorval.
 • Als niet alles duidelijk is kunnen er aanvullende vragen gesteld worden over de schade.  Ook de tegenpartij zal daar om worden gevraagd.
 • Als alle stukken compleet zijn wordt een standpunt ingenomen. U krijgt dan binnen twee werkdagen een reactie.
 • Een schade op een aansprakelijkheidsverzekering wordt altijd uitgekeerd op basis van dagwaarde.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat de schade aan de benadeelde partij correct wordt afgehandeld, volgens de polisvoorwaarden. Wanneer een expert nodig is, zullen wij die inschakelen om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Zodra het expertiserapport binnen is zullen wij binnen twee werkdagen de schade afwikkelen. Als er meer personen bij betrokken zijn, dan zal de eerst aangesproken verzekeraar betalen en de schade-uitbetaling verhalen op de andere personen die aansprakelijk zijn.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Schade melden die u als particulier hebt toegebracht aan een ander
Als particulier kunt u schade veroorzaken aan iemand anders buiten uw gezin. U veroorzaakt bijvoorbeeld met uw fiets een ongeval of u stoot iets om in een winkel. Met onze Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) zijn dit soort schades goed gedekt.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Eerst wordt beoordeeld of de veroorzaker is meeverzekerd op de polis. Als dat zo is, wordt de schade in behandeling genomen. Ook wordt er gekeken of er door de verzekerde verwijtbaar is gehandeld. Als niet alles duidelijk is kunnen er aanvullende vragen gesteld worden over de schade. Ook de tegenpartij zal daar om worden gevraagd. Zijn alle stukken compleet, dan krijgt u binnen twee werkdagen een reactie over het standpunt.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat de schade aan de benadeelde partij correct wordt afgehandeld, volgens de polisvoorwaarden. Wanneer een expert nodig is, zullen wij die inschakelen om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Zodra het expertiserapport binnen is zullen wij binnen twee werkdagen de schade afwikkelen. Als er meer personen bij betrokken zijn, dan zal de eerst aangesproken verzekeraar betalen en de schade-uitbetaling verhalen op de andere personen die aansprakelijk zijn.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Caravan en/of pleziervaartuigverzekering

Een beroep doen op uw caravan en/of pleziervaartuigverzekering
Schade komt altijd ongelegen en u wilt dit zo snel mogelijk afgehandeld hebben. Met onze caravan en/of pleziervaartuigverzekering bent u zeker van een snelle en zorgvuldige afhandeling.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
De schadebehandelaar kan de schade afhandelen als het voorval gedekt is volgens de polisvoorwaarden. Is dat niet het geval dan ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging ervan. Aan de hand van de voorwaarden laten wij u dan weten waarom het voorval niet gedekt is. Als de schade wel is gedekt, dan vragen wij wat beschadigd of ontvreemd is. We vragen u ook om een onderbouwing aan de hand van:

 • aanschafnota's
 • bankafschriften
 • politierapport of proces-verbaal
 • informatie over merk, type, ouderdom
 • gebruiksaanwijzing indien u niet over bovenstaande informatie beschikt


Wanneer alle informatie compleet is wordt de schade binnen twee dagen afgehandeld. Bij schades boven € 600,- of onduidelijkheid over de toedracht, kan een expert worden ingeschakeld. Deze werkt voor een onafhankelijk expertisebureau en maakt met u een afspraak binnen één werkdag nadat door ons een opdracht voor een bezoek verstrekt is. De expert rapporteert aan ons over de oorzaak en de omvang van de schade. Binnen vijf werkdagen ontvangen wij het rapport en binnen twee werkdagen daarna informeren wij u over de afwikkeling van de schade.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld.
Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Glasverzekering

Een schade melden op uw glasverzekering
Op een glasverzekering verzekert u al het glas in een gebouw dat bedoeld is om licht door te laten voor het risico van glasbreuk.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Om uw schade zo snel mogelijk af te handelen hebben wij een duidelijke omschrijving nodig waarin u exact aangeeft wat er is gebeurd, welke schade u wilt aangeven en wat u wilt claimen op de verzekering. Wij regelen indien gewenst een glaszetter voor u die binnen vier uur contact met u opneemt voor het maken van een  afspraak. Ook betalen wij de nota rechtstreeks aan de glaszetter. U heeft er dus geen omkijken naar. U kunt uiteraard ook zelf een glaszetter kiezen en de zaken zelf regelen. Als wij de reparatienota ontvangen, betalen wij deze binnen twee werkdagen. U krijgt daar een bevestiging van.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld.

Woonverzekering

Schade melden op uw woon- of inboedelverzekering
Schade aan uw woning kunt u verhalen op uw woonverzekering. Hierbij maken wij onderscheid tussen roerende en onroerende goederen. Schade aan roerende goederen meldt u op uw inboedelverzekering. Wanneer uw onroerende goederen schade hebben opgelopen, meldt u dit op uw opstal/woonhuisverzekering. Appartementen zijn verzekerd met een collectieve verzekering afgesloten via de Vereniging van Eigenaren.

Roerend of onroerend?
Met uw inboedelverzekering verzekert u alle roerende goederen in uw woning. Dit zijn de goederen die u zonder te breken of door schade aan uw woning aan te brengen, kunt meenemen bij een verhuizing zoals elektronica, meubels en servies. Alles dat ‘aard- en nagelvast’ aan uw woning is verbonden zijn onroerende goederen en vallen onder de opstalverzekering. Denk aan de woning zelf, de keuken of een badkamer.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Om uw schade zo snel mogelijk af te handelen hebben wij een duidelijke omschrijving nodig waarin u exact aangeeft wat er is gebeurd, welke schade u wilt aangeven en wat u wilt claimen op de verzekering. De schadebehandelaar kan de schade afhandelen als het evenement gedekt is volgens de polisvoorwaarden. Is dat niet het geval dan ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging ervan. Aan de hand van de voorwaarden laten wij u weten waarom het voorval niet gedekt is. Als de schade wel is gedekt, dan vragen wij wat beschadigd is. We vragen u ook om een onderbouwing aan de hand van:

 • aanschafnota's
 • bankafschriften
 • informatie over merk, type, ouderdom
 • gebruiksaanwijzingen indien u niet over bovenstaande informatie beschikt

 

In veel gevallen kan de schade direct aan u betaald worden. De schade wordt binnen twee werkdagen afgehandeld. Bij schades boven € 600,- of onduidelijkheid over de toedracht, kan een expert worden ingeschakeld. Deze werkt voor een onafhankelijk expertisebureau en maakt met u een afspraak binnen één werkdag nadat door ons een opdracht voor een bezoek verstrekt is. De expert rapporteert aan ons over de oorzaak en de omvang van de schade. Binnen vijf werkdagen ontvangen wij het rapport en binnen twee werkdagen daarna informeren wij u over de afwikkeling van de schade.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Rechtsbijstandverzekering algemeen

Beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering
Uw rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten van juridische procedures bij geschillen en conflicten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over een erfafscheiding, een verkeerd geplaatste keuken of een gedwongen ontslag. Raadpleeg uw rechtsbijstandsverzekering om precies te weten welke juridische zaken uw verzekering dekt.

Uw schade melden
Bepaal eerst voor welke modules u bent verzekerd en meld de zaak daarna direct bij de verzekeraar. Let erop dat u alleen een advocaat inschakelt nadat u heeft overlegd met de verzekeraar en deze akkoord is gegaan. U kunt direct contact opnemen met de specialisten van onderstaande rechtsbijstandsverzekeraars. Zij kunnen u adviseren of direct de zaak in behandeling nemen.

 

ARAG Servicecenter 033-4342350 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
DAS Adviesdesk 020-6518815 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SRK Juridische service 079-3448181   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Uw schade melden
Uw rechtsbijstandsverzekering neemt rechtstreeks contact met u op zodat uw privacy gewaarborgd wordt. Als u wilt dat wij ook op de hoogte gebracht worden, dan kunt u daarvoor een machtiging tekenen. Wij worden dan geïnformeerd over de voortgang van de zaak en kunnen we vragen stellen over uw dossier.

Onze taken
Wij informeren u tussentijds over de stand van zaken als u ons daarvoor heeft gemachtigd. Bij vragen kunt u ons bereiken op 071 - 405 16 16 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In alle andere gevallen neemt de verzekeraar rechtstreeks contact met u op.

Rechtsbijstandverzekering verkeer

Een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering na een ongeval in het verkeer
Stel, u bent aangereden, heeft schade aan uw auto of motor en u heeft hiervoor geen dekking op uw eigen verzekering. Of u bent op de fiets aangereden. U kunt dan uw rechtsbijstandverzekering inzetten om de schade alsnog op de andere partij te verhalen.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Om uw schade zo snel mogelijk af te handelen is het belangrijk dat u, naast het volledig invullen van het aanrijdingsformulier, de schade laat vaststellen door een garagebedrijf. Blijft de schade beneden € 600,-, dan kunt u de gespecificeerde offerte of herstelnota inzenden. Is de schade hoger uitgevallen, dan wordt een expert ingeschakeld om de schade vaststellen. Dit zal gedaan worden in overleg met uw garage op een dag dat u de auto kunt missen.

Belt u voor 's middag 16.00 uur, dan kunnen wij zelfs voor de volgende dag nog een expert regelen. Als uw auto of motor nog gerepareerd kan worden, ontvangen wij binnen vijf werkdagen het rapport van de expert.

Na ontvangst van uw melding, ontvangt u binnen twee werkdagen van ons een bevestiging. In die bevestiging geven wij ook aan welke actie er door ons is genomen of gaat worden.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Dit houdt in dat wij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker binnen drie werkdagen na ontvangst van het schadeformulier, aansprakelijk zullen stellen voor uw schade. Ook zorgen wij ervoor dat het rapport van de expert doorgestuurd wordt. Dat geldt ook voor een eventuele nota van huur voor een vervangende auto of motor gedurende de periode van reparatie. U ontvangt binnen twee werkdagen van ons een bevestiging van de door ons genomen actie.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Reis- en/of annuleringsverzekering

Een beroep doen op uw reis- en/of annuleringsverzekering
Een schade die met uw reis te maken heeft is heel vervelend en wilt u zo snel mogelijk afhandelen. Met onze doorlopende reis- of annuleringsverzekering kunt u met een gerust gesteld gevoel op vakantie. Check wel voor u op vakantie gaat de door u verzekerde rubrieken om teleurstelling te voorkomen.

Uw schade melden
Heeft u direct hulp nodig in het buitenland? Neem dan contact op met de alarmcentrale. Bel in ieder geval direct de hulplijn bij:

 • ziekenhuisopname
 • noodgedwongen eerdere terugkeer
 • uitval van uw auto, caravan of kampeerauto

Doe bij diefstal of verlies altijd aangifte bij de plaatselijke politie en vraag een schriftelijk bewijs. Lukt dat niet dan bij uw hotel of hostess.

Via onze pagina Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen.

Na de melding
Om uw schade zo snel mogelijk af te handelen hebben wij een duidelijke omschrijving nodig waarin u exact aangeeft wat er is gebeurd, welke schade u wilt aangeven en wat u wilt claimen op de verzekering. De schadebehandelaar kan de schade afhandelen als het voorval gedekt is volgens de polisvoorwaarden. Is dat niet het geval dan ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging ervan. Aan de hand van de voorwaarden laten wij u weten waarom het voorval niet gedekt is. Als de schade wel is gedekt, dan vragen wij wat beschadigd of ontvreemd is. We vragen u ook om een onderbouwing aan de hand van:

 • aanschafnota's
 • bankafschriften
 • politierapport / proces-verbaal
 • informatie over merk, type, ouderdom
 • gebruiksaanwijzing indien u niet over bovenstaand informatie beschikt

In veel gevallen kan de schade direct aan u betaald worden. De schade wordt binnen twee werkdagen afgehandeld. Bij schades boven € 500,- of onduidelijkheid over de toedracht, kan een expert worden ingeschakeld. Deze werkt voor een onafhankelijk expertisebureau en maakt met u een afspraak binnen één werkdag nadat door ons een opdracht voor een bezoek verstrekt is.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld. Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Motorrijtuig met WA en Beperkte casco verzekering

Schade melden aan uw motorrijtuig met beperkt casco verzekering
Uw motorrijtuig moet verplicht verzekerd zijn voor het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). U kunt de dekking uitbreiden met beperkt casco. U bent dan verzekerd voor een aantal voorvallen. Raadpleeg uw polis om precies te weten waarvoor u verzekerd bent.

Uw schade melden
Bij ruitschade kunt u de herstelnota aan ons toezenden. Een schadeformulier is niet nodig. U kunt op de achterzijde van uw verzekeringsbewijs kijken voor aangesloten reparateurs. Indien u de auto laat herstellen bij een Glasgarantreparateur, dan wordt er een aangepast gehanteerd. Op onze pagina
Schade melden staat meer informatie over hoe u zo’n bedrijf kunt inschakelen.

Voor overige gedekte voorvallen: brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, braak, storm en schade door botsing met vogels en loslopende dieren, ontvangen wij graag een ingevuld en ondertekend schadeformulier. Het Europees schadeformulier kunt u op onze pagina Schade melden downloaden. Op basis van alle informatie wordt uw schade beoordeeld.

De schadebehandeling
Zodra wij de stukken hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging. Indien mogelijk zullen wij de schade direct afhandelen. Het kan ook zijn dat wij een schade-expert inschakelen. Daarvoor maken wij met u een afspraak. Als u voor 16:00 uur contact met ons opneemt, dan kan de expert de volgende dag al geregeld worden. Binnen vijf werkdagen nadat de expert bij de reparateur is geweest, ontvangen wij het expertiserapport en wordt uw schade binnen twee werkdagen afgehandeld.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Motorrijtuig met WA en Casco verzekering

Schade melden aan uw motorrijtuig met WA casco verzekering
Uw motorrijtuig moet verplicht verzekerd zijn voor het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). U kunt de dekking uitbreiden met een casco dekking. U bent dan ook verzekerd voor schade aan uw eigen motorrijtuig.

Uw schade melden
Vul het aanrijdingsfomulier in en stuur het ondertekend naar ons. Let erop dat u zowel de voor- als achterzijde volledig invult. Zodra wij het aanrijdingsformulier hebben ontvangen, krijgt u binnen twee werkdagen een bevestiging.

Herstelbedrijven
Wij informeren u graag over de voordelen van de schadegarantreparateurs. Op de achterzijde van uw verzekeringsbewijs vindt u daar ook informatie over of kijk op
www.schadegarant.nl. Deze reparateurs kunt u alleen inschakelen voor schade aan uw personen- en/of bestelauto.

Indien u geen gebruik van een van de aangesloten herstelbedrijven wilt maken, schakelen wij een onafhankelijk expert in om de schade aan uw voertuig vast te stellen. Dit regelen wij voor u en kan in sommige gevallen zelfs al de volgende dag, als uw verzoek voor 16.00 uur door ons is ontvangen. U dient er dan wel rekening te houden dat er een hoger eigen risico van toepassing is

Onze taken
Wij zorgen voor een correcte afhandeling van uw schade. Binnen vijf werkdagen nadat de expert bij de reparateur is geweest, ontvangen wij het expertiserapport en wordt uw schade binnen twee werkdagen behandeld/afgewikkeld. Indien u gebruik maakt van de schadegarantregeling betalen wij rechtstreeks aan de reparateur. U hoeft dan de schade niet zelf voor te schieten.

Als de schade door u is veroorzaakt, wordt er altijd door ons onderzocht welke gevolgen het heeft voor de door u opgebouwde korting. Wij adviseren u of het verstandig is om de schade voor eigen rekening te nemen. Hierbij kijken wij naar een eventuele verhoging van de premie voor de volgende drie jaar. Ook informeren wij u per welke datum uw korting zal worden aangepast.

Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld. 

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Motorrijtuig met alleen WA verzekering

Een schade melden die u heeft veroorzaakt met uw motorrijtuig met alleen WA verzekering 
Wanneer u met uw motorvoertuig een schade veroorzaakt en u bent alleen WA verzekerd, dan is alleen de schade verzekerd die u toebrengt aan een derde. Uw motorrijtuig dient verplicht verzekerd te zijn voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA).

Uw schade melden
Vul een aanrijdingformulier in en stuur het ondertekend naar ons. U kunt het  schadeformulier telefonisch bij ons opvragen. Let erop dat u zowel de voor- als achterzijde van het formulier invult. Op basis van alle informatie wordt de aansprakelijkheid beoordeeld.

Na de melding
Zodra wij het aanrijdingformulier hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging. Wij regelen de schade met de tegenpartij. Indien u stukken van de tegenpartij of van diens verzekeraar ontvangt, stuurt u deze naar ons op. Zodra de schade is afgehandeld krijgt u bericht over het totaal uitgekeerde bedrag.

Onze taken
Wij zorgen voor een correcte afhandeling van de schade van de benadeelde partij. Eventueel wordt er expertise voor de tegenpartij geregeld. Een onafhankelijk deskundige zal de hoogte van de schade van de tegenpartij vaststellen.

Omdat de schade door u is veroorzaakt wordt er altijd door ons onderzocht welke gevolgen het heeft voor de door u opgebouwde korting. Wij adviseren u of het verstandig is om de schade voor eigen rekening te nemen. Hierbij kijken wij naar een eventuele verhoging van de premie voor de volgende drie jaar. Ook informeren wij u per welke datum uw korting zal worden aangepast.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Opstal-, inventaris/goederen- en/of bedrijfsschadeverzekering

Schade melden op uw opstal-, inventaris/goederen- en/of bedrijfsschadeverzekering
Als u schade heeft opgelopen in uw bedrijfspand dan kunt u indienen op uw verzekering. Daarbij maken wij onderscheid in de volgende vormen. 

Opstalverzekering: Alle onroerende goederen vallen onder de opstalverzekering. Het gaat om het pand zelf en alles dat er aard- en nagelvast mee verbonden is zoals een keuken of uitbouw.

Inventaris- en goederenverzekering: De inventaris en goederen in het bedrijfspand verzekert u met de inventaris- en goederenverzekering. Alle roerende goederen in uw pand zijn dan meeverzekerd. Dit is alles dat u zonder verbreken of schade toebrengen mee kunt nemen bij een verhuizing.

Bedrijfsschadeverzekering: Het kan voorkomen dat een schade een forse impact heeft op uw bedrijfsvoering. Uw bedrijf kan stil komen te staan. Met daarbij een negatieve invloed op uw omzet en kosten. U kunt dan een beroep doen op een bedrijfsschadeverzekering.

Uw schade melden
Via onze pagina
Schade melden kunt u direct online een schade melden of een schadeformulier downloaden. Op die manier kunnen wij u het snelst helpen. Ook is het mogelijk om de schade telefonisch te melden. De medewerkers van onze schadeafdeling staan u graag te woord. Zij kunnen u praktische informatie geven en uitleggen wat er nog meer bij de melding komt kijken.

Na de melding
Om uw schade zo snel mogelijk af te handelen hebben wij een duidelijke omschrijving van waarin u exact aangeeft wat er is gebeurd, welke schade u wilt aangeven en wat u wilt claimen op de verzekering. De schadebehandelaar kan de schade afhandelen als het voorval gedekt is volgens de polisvoorwaarden. Is dat niet het geval dan ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging ervan. Aan de hand van de voorwaarden laten wij u weten waarom het voorval niet gedekt is. Als de schade wel is gedekt, dan vragen wij wat beschadigd of ontvreemd is. We vragen u ook om een onderbouwing aan de hand van:

 • aanschafnota's
 • bankafschriften
 • informatie over merk, type, ouderdom
 • gebruiksaanwijzingen indien u niet over bovenstaande informatie beschikt

In veel gevallen kan de schade direct aan u betaald worden. De schade wordt binnen twee werkdagen afgehandeld. Bij schades boven € 600,- of onduidelijkheid over de toedracht, kan een expert worden ingeschakeld. Deze werkt voor een onafhankelijk expertisebureau en maakt met u een afspraak binnen één werkdag nadat door ons een opdracht voor een bezoek verstrekt is. De expert rapporteert aan ons over de oorzaak en de omvang van de schade. Binnen vijf werkdagen ontvangen wij het rapport en binnen twee werkdagen daarna informeren wij u over de afwikkeling van de schade.

Onze taken
Wij zorgen ervoor dat uw schade snel en soepel wordt afgewikkeld. Wanneer de schade wordt behandeld door een externe verzekeraar, dan melden wij uw schade daar en zien wij erop toe dat uw schade alsnog correct wordt afgehandeld.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16. Houdt u daarbij uw schadenummer bij de hand?

Ziekengeldverzekering

Uw medewerker ziek melden op uw ziekengeldverzekering
Als werkgever verzekert u verzuim van werknemers op een ziekengeldverzekering. Deze verzekering geldt voor alle medewerkers die in loondienst werken en eventueel meeverzekerde oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract. U kunt verschillende dekkingspercentages kiezen en de eigen risicoperiode zelf bepalen. U bent verplicht om uw werknemer twee jaar door te betalen.

Uw medewerker ziek melden
Meld uw zieke medewerker aan bij uw arbodienst. Dat kan in bijna gevallen via de internetsite van de arbodienst met eigen inloggegevens. De werknemer dient zich voor 09:00 uur bij u ziek te melden. U meldt uw werknemer vervolgens voor 10:00 uur ziek via het online verzuimsysteem. Of neem telefonisch contact op met uw arbodienst. Als u bij een andere arbodienst bent aangesloten, is het ook belangrijk dat u de medewerker zo snel mogelijk ziek meldt.

Wat kunt u zelf doen?
Als uw medewerker zich ziek meldt kunt u de volgende vragen stellen:

 • Hoe gaat het?
 • Hoe lang de werknemer denkt dat het verzuim gaat duren?
 • Welke werkzaamheden moeten worden overgedragen?
 • Welke hulp is nodig voor herstel?
 • Wat kan de werknemer nog wel?
 • Of het verzuim veroorzaakt is door een ongeval?
 • Vraag de werknemer om u op de hoogte te houden.

 

Na de ziekmelding
Zodra de melding van uw zieke medewerker bij de arbodienst bekend is, zal de verzuimconsulent contact opnemen met de medewerker om na te gaan wat de specifieke klachten zijn. De verzuimconsulent maakt afspraken met de medewerker en met u. De gesprekken worden vastgelegd in het verzuimsysteem die u op elk gewenst moment kunt raadplegen. De vastlegging van gegevens verschilt per arbodienst. Maar is aan strenge privacyregels gebonden.

Onze taken
Wij monitoren of de uitkeringen snel en correct worden uitgekeerd. Door onze jarenlange ervaring en de vele contacten met verschillende verzekeraars kunnen wij makkelijk schakelen met verschillende afdelingen binnen de verzekeringsmaatschappij. Tevens kunt u met alle vragen bij ons terecht en kunnen wij u voorzien van handige tips en advies. Wij kunnen ook nagaan of u in aanmerking komt voor vergoeding van medische kosten bij zorgverzekeraars.

Heeft u na het bovengenoemde gelezen te hebben nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken via 071 - 405 16 16.


direct contact

Rob van der Meij (Hoofd Schadeafdeling)

Bel mij op 071 - 405 16 16
Of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.